Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Σκοτεινές όψεις από τον λαμπερό κόσμο της 7ης τέχνης

τῆς κ. Ἀγγελικῆς Χατζηιωάννου, Συνεργάτιδος τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Ὁ λαμπερός κόσμος τῆς 7ης τέχνης ἀποτελεῖ γιά τούς περισσότερους ἀνθρώπους ἕνα χῶρο στόν ὁποῖο λάμπουν τά ἀστέρια τῆς ὑποκριτικῆς. Τό ἀμερικανικό Χόλιγουντ ἀναφέρεται ὡς «Μέκκα» τοῦ κινηματογράφου, χαρακτηρισμός διά τοῦ ὁποίου ὑποδηλώνεται ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ τό κέντρο τοῦ κινηματογράφου πού ἐπηρεάζει τά παγκόσμια κινηματογραφικά πράγματα. Οἱ ἠθοποιοί, ἀστέρες, ὅπως συνηθίζουν νά τούς ὀνομάζουν, ἔχουν ἑκατομμύρια θαυμαστές, ἀλλά καί ὀπαδούς, οἱ ὁποῖοι τούς θαυμάζουν, τούς μιμοῦνται καί τούς ἀκολουθοῦν, πολλές φορές, στά ὅρια τῆς ὑστερίας. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί μέ τούς τηλεοπτικούς ἀστέρες, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ πολυπληθές κοινό διά τῆς τηλεοράσεως.

Ἄν ὅμως κανείς μελετήσει τή ζωή καί τίς δηλώσεις σημαντικῶν καί διασήμων, ἀμερικανῶν κυρίως, ἠθοποιῶν θά διαπιστώσει πώς ἡ «λάμψη» αὐτῶν τῶν ἀστέρων, μόνο λάμψη δέν εἶναι. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦταν χρῆστες ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ὑπῆρξαν ἤ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἀλκοολικοί ἤ ἐξαρτημένοι ἀπό ἠρεμιστικά χάπια κ. ἄ. Κάποιοι ἀπό αὐτούς παραδέχονται πώς εἶναι μυημένοι στόν Ἀποκρυφισμό, ἐνῶ κάποιοι ἀπό αὐτούς ὑπογραμμίζουν πώς ἐντός τους βρίσκονται διάφορες δυνάμεις ἤ πρόσωπα πού τούς κατευθύνουν ἤ τούς βοηθοῦν στήν καριέρα τους, δηλώνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν κατοχή τους ἀπό παράξενες δυνάμεις, τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία χαρακτηρίζει ὡς δαιμονικές.

Ροδόλφο Βαλεντῖνο, ὁ μεγάλος κινηματογραφικός ἀστέρας τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, δεκαετία εὐρείας διαδόσεως τοῦ κινηματογράφου, ἀναφέρει σχετικά μέ τήν αὐτόματη γραφή τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἀσκοῦσε: «Ὅσο περισσότερο ἐξετάζουμε αὐτό τό ἀπίστευτο δῶρο τῆς αὐτόματης γραφῆς, τόσο περισσότερο εἴμαστε πεπεισμένοι γιά τή μεγάλη ἀλήθεια πού βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτό. Τήν ἀλήθεια τῆς… ἐξελίξεως καί τήν ἀλήθεια τῆς ἐπικοινωνίας μέ αὐτούς πού ὀνομάζουν νεκρούς»1. Ἡ σύζυγος τοῦ Βαλεντῖνο, Νατάσα Ραμπόβα ἀσκοῦσε τόν πνευματισμό καί μάλιστα τόν χρησιμοποιοῦσε γιά τή δημιουργία σεναρίων: «Κάθε βράδυ ἡ Νατάσα ἔκανε μία τελετή ζητῶντας βοήθεια ἀπό τόν πνευματικό κόσμο κατά τή διάρκεια τοῦ δημιουργικοῦ ἐγχειρήματός της. Στή συνέχεια μέ χαρτί καί μολύβι στό χέρι ἄρχιζε νά γράφει. Μετά τό ξεχείλισμα εἶχαν καταγραφεῖ. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα τά ἔφερναν καί τά ἔδιναν στό σκηνοθέτη»2.

Ἡ διάσημη καί μυθική γιά πολλούς ἠθοποιός Gretta Garbo ἀνέφερε: «Δέν εἶχα κανένα στόν ὁποῖο νά μπορῶ νά μιλήσω ἀνοικτά. Ἔτσι πῆγα σέ μυστικιστές λάτρεις τοῦ διαβόλου, ἀναγνῶστες μυαλοῦ καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταληφθεῖ ἀπό ὁμάδες πνευμάτων. Κατά τή διάρκεια τῶν ὀνείρων μου ἀκούω τίς φωνές τους»3.

Μέρλιν Μονρόε ἀσχολεῖτο μέ τόν πνευματισμό καί ἀναφέρεται ὅτι «… ἐνδιαφερόταν γιά τόν πνευματικό κόσμο, ζητώντας τήν καθοδήγησή του»4, ἐνῶ ἡ ἴδια σημείωνε γιά τό τί αἰσθανόταν: «Ὁ Τζέκιλ καί ὁ Χάϊντ… Περισσότεροι ἀπό δύο ἄνθρωποι, Μέ σοκάρουν κάποιες φορές. Μακάρι νά ἤμουν μόνον ἐγώ»5. Ἡ Shirley Maclein ἀναφέρει σχετικά μέ τή διάσημη ἠθοποιό: «Γιά νά τό θέσω ἀλλιῶς, ἴσως αὐτό εἶναι τό πραγματικό νόημα τοῦ channeling… Ὁ χαρακτήρας θέτει στό περιθώριο τή συνειδητή σκέψη του καί παραδίδεται σέ μία ἄλλη ταυτότητα. Αὐτό τό φαινόμενο τό εἶδα στή Merilin»6.

Ἡ ἠθοποιός Shirley MacLaine, γνωστή ὁπαδός τῆς «Νέας Ἐποχῆς», δηλώνει: «Ἔχω δεῖ τόσα πολλά κανάλια (channeling) καί ἐνδιαμέσους τά τελευταῖα χρόνια πού ἀποφάσισα νά ἐφαρμόσω τά ἴδια πράγματα στή δουλειά. Ἐγώ ἀπλᾶ ἔρχομαι σέ ἀνώτερη ἐπικοινωνία μέ τόν χαρακτήρα πού ἔχουμε δημιουργήσει (=ρόλος). Αὐτή τή φορά ἐπιτρέπω στόν χαρακτήρα νά ἐνοικήσει μέσα μου. Ἐμπιστεύομαι ὅτι ἡ μαγεία θά λειτουργήσει, τό channeling καί ἡ ἔμπνευση θά γίνουν ἕνα καί τό αὐτό»7.

Ὁ κωμικός Peter Shelers, γνωστός γιά τόν κωμικό ρόλο του στίς περιπέτειες τοῦ Ρόζ Πάνθηρα, ἀναφερόμενος στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἑρμηνεύει τούς ρόλους του σημειώνει: «Εἶναι σάν νά εἶσαι ἕνας ἐνδιάμεσος καί ἀφήνεις τόν ἑαυτό σου ἀνοικτό καί λές θέλω ἕνα χαρακτήρα νά ἔρθει καί νά κατοικήσει στό σῶμα μου ἤ θέλω ἕνα πνεῦμα νά μέ καταλάβει ἔτσι ὥστε νά μπορῶ νά παράγω, αὐτό πού ἐλπίζω νά παράγω»8.

Ὁ μεγάλος ἀμερικανός κωμικός Sammy Davis Jr. ἦταν σατανιστής καί φίλος μέ τόν ἀμερικανό σατανιστή Antony LaVey. Ὁ ἴδιος ὁ Lavey ἀναφέρει γιά τόν ἠθοποιό: «Ὁ Sammy Davis Jr ἦταν ἕνας ἀγαπητός φίλος, ὁ ὁποῖος συχνά ἔβαζε τόν ἑαυτό του μπροστά σέ κάτι πού ἦταν ἐπαγγελματικά ἐπικίνδυνο νά κάνει. Ἔφερε πολλούς ἀνθρώπους μέ ἐπιρροή στήν ἐκκλησία τοῦ σατανᾶ καί μοιράσθηκε τήν προσωπική του ζωή μαζί μου. Ἦταν ἕνας εὐαίσθητος, εὔγλωττος καί σατανικός ἄνθρωπος»9.

Ὁ ὑποψήφιος γιά Ὄσκαρ ἠθοποιός Denzel Washington ἀνέφερε στή γνωστή ἐκπομπή «60 minutes» τοῦ ἀμερικανικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ CBS γιά τόν τρόπο ἑρμηνείας ἑνός ἀπό τούς ρόλους του: «Αὐτό πού ἔκανα ἦταν νά γονατίσω καί νά ἔρθω σέ ἐπαφή μέ τά πνεύματα. Ὅταν σηκώθηκα ἤμουν ἐπικεφαλής. Παντοδύναμοι ἅγιοι. Διαφορετικά δέν θά μποροῦσα νά τό εἶχα καταγράψει καί νά ἀποφασίσω νά τό παίξω».

Ὁ διάσημος κωμικός Robin Williams, ἡ αὐτοκτονία τοῦ ὁποίου συντάραξε τό Χόλιγουντ, ἀνέφερε σέ συνέντευξή του στό περιοδικό U.S. Magazine «Ναί. Κυριολεκτικά. Εἶναι σάν κατοχή (=ἀπό τά πνεύματα) ἐντελῶς ξαφνικά εἶσαι μέσα… ἁπλᾶ παίρνεις τήν ἐνέργεια καί ξεκινᾶς…»10.

Μία ἀπό τίς πιό ἐπιτυχημένες χιουμοριστικές σειρές τόσο στήν ἀμερικανική, ὅσο καί στήν ἑλληνική τηλεόραση, ἦταν αὐτή μέ πρωταγωνίστριά της τήν περίφημη Lucille Ball (Λούσιλ Μπόλ). Σχετικῶς μέ τήν πρωταγωνίστρια ἀναφέρεται στό βιβλίο τοῦ Br. Steiger, Τό Χόλιγουντ καί τό ὑπερφυσικό: «Ἦταν τό πνεῦμα τῆς ἠθοποιοῦ Carole Lombard πού κατεύθυνε τή Lucille Ball στήν τηλεόραση γιά νά δεχθεῖ τήν προσφορά νά πρωταγωνιστήσει στό «I love Lucy». Ὅταν ἡ διάσημη κωμικός (ἡ Carole Lombard) σκοτώθηκε σέ ἀεροπορικό δυστύχημα τό 1942, ἐμφανίσθηκε στή Lucy τό 1951, θεωρήθηκε πολύ μεγάλο ρίσκο νά ἀφήσεις τή μεγάλη ὀθόνη (=κινηματογράφο) γιά μιά μικρή (=τηλεόραση). Ἐπειδή ἡ Lucille Ball ἀποδέχθηκε τά μηνύματα πού τήν προέτρεψαν πῆρε τό ρίσκο,…καί ἔκανε τηλεοπτική ἱστορία»11.

Οἱ παραπάνω ἐνδεικτικές δηλώσεις ἀστέρων τοῦ ἀμερικανικοῦ κινηματογράφου δείχνουν πώς στήν πραγματικότητα καί στήν πλειοψηφία του ὁ κόσμος τοῦ Χόλιγουντ, ἀλλά καί ὁ κόσμος τῆς ἀμερικανικῆς κυρίως τηλεοράσεως, δέν ἀποτελοῦν πάντοτε ἕνα λαμπερό κόσμο, καθώς δέν ἀπουσιάζουν ἀπό αὐτόν καί μελανές σελίδες πού σχετίζονται μέ τό σκοτάδι τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, τῆς μαγείας καί τοῦ σατανισμοῦ. Ἐάν, μάλιστα, συνδυάσουμε τίς παραπάνω δηλώσεις, μέ δηλώσεις σημαντικῶν ἐκπροσώπων τοῦ σατανισμοῦ, τότε διαπιστώνουμε πώς ἡ κατάσταση εἶναι τό λιγότερο θλιβερή. Ὁ σατανιστής Anton LaVey ἀναφέρει: «Ἡ τηλεόραση εἶναι τό κύριο ὄργανο διείσδυσης γιά τή νέα σατανική θρησκεία»12, ἐνῶ ὁ ὁμόφρονάς του Alister Crowley σημειώνει: «Ὑπάρχουν τρεῖς βασικές μέθοδοι γιά νά προκαλέσεις μία θεότητα. Ἡ τρίτη μέθοδος εἶναι ἡ δραματουργία, ἴσως ἡ πιό ἑλκυστική ἀπό ὅλες. Βεβαίως, ἐξαρτᾶται καί ἀπό τό ταμπεραμέντο τοῦ ἠθοποιοῦ, μέ τήν ἐπίκληση τῆς φαντασίας του μέσω τῆς αἰσθητικῆς τῆς αἰσθήσεως»13. Ἡ κυριαρχία τοῦ ἀμερικανικοῦ Χόλιγουντ στόν χῶρο τῆς τηλεόρασεως καί τοῦ κινηματογράφου στήν παγκόσμια κοινότητα καί ἡ ἐπιβολή ὡς προτύπων αὐτῶν, ἀλλά καί ἄλλων δῆθεν «ἀστέρων», καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί κυρίως οἱ γονεῖς νά εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικοί καί ἐν ἐγρηγόρσει καί νά ἀποκρούουν μέ τά ὅπλα πού τούς παρέχει ἡ πίστη τους στόν Τριαδικό Θεό, ὅλα τά ἄμεσα καί ἔμμεσα μηνύματα πού προσπαθοῦν νά προωθήσουν διά μέσου τοῦ ἀμερικανικοῦ κυρίως κινηματογράφου καί τῆς τηλεοράσεως ὁ ἀποκρυφισμός καί ὁ σατανισμός τῆς «Νέας Ἐποχῆς», διαψεύδοντας τίς προσδοκίες τοῦ σατανιστῆ Anton LaVey ὅτι «δέν ὑπάρχει ἀνάγκη τώρα πιά γιά συμφωνία μέ τόν διάβολο. Τά παιδιά ἔχουν ἤδη παραδοθεῖ στίς σατανικές δυνάμεις»14.
_________________
1 Morris M., The many lives of Natacha Rambova, Abbeville Press, 1991, σ. 129.
2 Morris M., The many lives of Natacha Rambova, Abbeville Press, 1991, σ. 160.
3 Gronowicz Ant., Garbo: her story, 1990, σ. 302.
4 Wilson R., I Still Talk To... Legendary Celebrity Psychic Kenny Kingston As Told To Valerie Porter, 2000, σ. 226.
5 Summers Ant., Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe, σ. 5.
6 MacLain Shirley, Dance While You Can, 1992, σ. 73.
7 Coming…p. 201.
8 Evans P., The Mask behind the Mask, 1968, σ. 198.
9 MF magazine, 3, 1997.
10 U.S. Magazine 1/99, σ. 52.
11 Steiger Br., Hollywood and the supernatural, 1990, σ. 206.
12 LaVey Ant., The Devil’s notebook, σ. 86.
13 Crowley Al., Magic in Theory and Practice, σ. 145 & 147.
14 Lavey Ant., The secret life of a Satanist, σ. 200.
Περιοδικό «διάλογος» Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016, τεύχος 86

http://www.impantokratoros.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Κατασκευαστές φήμης: Η βιομηχανία των ψεύτικων likes και followers

Είναι γεγονός ότι οι «οπαδοί» στα social media έχουν γίνει, κάποια χρόνια τώρα, το νέο βαρόμετρο της φήμης των δημόσιων προσώπων, των καλλιτεχνών, αλλά και των εμπορικών σημάτων. Ταυτόχρονα μπορούν να επηρεάσουν ή και να χειραγωγήσουν τη λεγόμενη κοινή γνώμη.

Τα Social media είναι οι πλέον ισχυρές πλατφόρμες για τη διαφήμιση και την προώθηση, προσώπων, προϊόντων, υπηρεσιών. Από τους πολιτικούς ως τους αστέρες της ποπ, ο καθένας θέλει να δει τα likes, τις προβολές και τους οπαδούς/followers του στα ύψη. Τα στοιχεία αυτά είναι η κύρια μέτρηση της επιρροής και της αναγνώρισης.

Για πολλά χρόνια η φράση «έχω τους περισσότερους followers» ή «έχω χιλιάδες likes» επιδρούσε όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στο μυαλό των ίδιων των χρηστών. Σε έκριναν από πόσους φίλους ή likes είχες, και ως άτομο, ως πολιτικό αλλά και ως εταιρεία.

Η ιστορία όμως με τον πολλαπλασιασμό των likes και των followers στα YouTube, Facebook και Twitter άρχισε να γίνεται αν όχι ύποπτη, σίγουρα περίεργη. Πως για παράδειγμα μπορεί ένας ελάχιστα γνωστός πολιτικός να έχει ξαφνικά χιλιάδες «οπαδούς» και μάλιστα οι περισσότεροι να προέρχονται από όλο τον κόσμο, χωρίς καν να μιλούν στη γλώσσα του; Πως γίνεται να υπάρχει ξαφνική εκθετική αύξηση των «οπαδών», «φίλων» κάτω από ένα video ενός μέτριου μουσικού συγκροτήματος;

Έτσι, ο κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να μαθαίνει για τις λεγόμενες click farms. Ένα ακόμη «θαύμα» του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως τουλάχιστον το περιγράφουν δημοσιεύματα από ολόκληρο τον πλανήτη. Οι «φάρμες» αυτές απασχολούν κανονικούς «εργάτες», μοναδική δουλειά των οποίων είναι να κλικάρουν Like, share, retweet και favorite buttons για μερικά δολάρια. Ένα από τα κέντρα αυτής της νέου είδους βιομηχανίας είναι το Μπαγκλαντές, το οποίο φέρεται να απασχολεί περίπου 25.000 ανθρώπους που κάθονται όλη μέρα μπροστά από μια οθόνη και μοχλεύουν χειροκίνητα τα στατιστικά εταιρειών, celebrities, σελίδων και βίντεο σε όλες τις πλατφόρμες social media.

«Click farms» ονομάζονται ομάδες ανθρώπων σε χώρες υπό ανάπτυξη, όπου πληρώνονται κατά μέσο όρο 1$ για κάθε 1000 like που κάνουν. Διατηρούν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς, εγκατεστημένους σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Το Μπανγκλαντές, αποτελεί κοιτίδα των «click farms». Αλλά και στο Πακιστάν, την Ινδία την Αίγυπτο και πολλές ακόμα χώρες που διαθέτουν φτηνό εργατικό δυναμικό συστήνονται εταιρείες που παρέχουν ειδικές υπηρεσίες στα social media.

Είναι πολλές και διάφορες οι υπηρεσίες που κυκλοφορούν ελεύθερα και οι οποίες πωλούν followers ή likes ή οτιδήποτε άλλο στα social media. Οι τιμές τους, μάλιστα, είναι αρκετά φθηνές για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει στη social media παρουσία του. Αγοράζει λοιπόν οπαδούς και κατασκευάζει τη φήμη του.

Κι αφού υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να ξοδέψουν μια περιουσία στο κυνήγι της δημοτικότητας, υπάρχουν κι αυτοί που μπορούν να κερδίσουν το τριπλάσιο ενός μέσου μισθού πουλώντας τα «ikes» τους στο Facebook.

Η πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο επίσης, είναι μια πολύ ισχυρή μορφή διαφήμισης. Μεγάλες εταιρίες μόδας και καλλυντικών πληρώνουν τους δημιουργούς των βίντεο για να προωθήσουν διακριτικά, ακόμα και παράνομα, τα προϊόντα τους.

Κάποιες εταιρίες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σαμποτάρουν τη φήμη των αντιπάλων τους. Αυτή η τεράστια διαδικτυακή κυριαρχία δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι καμπής.

Οι έρευνες καταλήγουν σε χώρες όπως η Ινδία και το Μπανγκλαντές όπου νεαροί 20-25 ετών κερδίζουν το τριπλάσιο ενός μέσου μισθού (το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχιας) «δημιουργώντας» τεχνητά ‘likes’ είτε αξιοποιώντας τους εκατομμύρια followers τους (που επιμελώς διατηρούν ανανεώνοντας δεκάδες αθλητικά ή κουτσομπολίστικα blogs) είτε μέσω ειδικού λογισμικού που δημιουργεί εκατομμύρια πλαστούς οπαδούς. Αντίστοιχα, μεγάλο είναι το κέρδος και για τις εταιρίες που πουλούν τα ‘likes’ αυτά στο τελικό πελάτη και οι οποίες διοικούνται από 20άριδες και έχουν έδρα σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Αξιοποιώντας ένα μεγάλο υπόγειο δίκτυο με ψεύτικα προφίλ και σελίδες, μπορεί κάποιος απατεώνας να βοηθήσει τις σελίδες του, να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς. Τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν τα ψεύτικα προφίλ για να κάνουν Like και κοινοποιήσεις ώστε να ξεγελάσουν το Facebook πως πρέπει να είναι δημοφιλής. Η αύξηση της αξίας του περιεχομένου, βοηθά να διαρρεύσει σε πραγματικούς χρήστες του Facebook οι οποίοι στη συνέχεια συμβάλλουν στη διάδοση του περιεχομένου περαιτέρω, με τις κοινοποιήσεις και τα Like που εμφανίζονται στους φίλους τους. Τα like και οι κοινοποιήσεις από χρήστες βοηθάνε τέτοιες σελίδες Likewhore να παίρνουν υψηλότερη προτεραιότητα γιατί το Facebook υποθέτει ότι η σελίδα είναι δημοφιλής.


Διαπιστώνεται βέβαια και η άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή το πώς μπορεί κάποιος πληρώνοντας συγκεκριμένες εταιρίες να κηρύξει διαδικτυακό πόλεμο χρησιμοποιώντας «φτιαχτές» καταχωρήσεις σε blogs, facebook και twitter.

Η λίστα με τις ιστοσελίδες που πουλούν Likes, views,f ollowers είναι ατέλειωτη. A ν απλά ψάξεις στο Google για: «buy YouTube views», «buy facebook likes», «buy twitter followers», δεκάδες ιστοσελίδες θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης που θα σου υπόσχονται χιλιάδες likes/followers/views σε πολύ χαμηλές τιμές.

Οι 1000 followers στο Twitter ξεκινούν περίπου από τα 11$ και ανεβαίνουν ως τα 40$, αν θέλεις να αποκτήσεις «top quality» λογαριασμούς οι οποίοι δεν είναι απλά «αυγά», αλλά έχουν ένα πλήρες προφίλ και συμπεριφορά σαν κανονικοί άνθρωποι. Στο Facebook υπάρχουν «πακέτα» των 5.000 Likes προς 260$ ενώ οι τιμές και η «ημερομηνία παράδοσης» αλλάζει ανάλογα με το στόχο. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα social networks, όπως το YouTube, το Instagram κ.ο.κ.

Βέβαια, με την επιθεώρηση του προφίλ των συνδρομητών, είναι αρκετά εύκολο να παρατηρήσει και να καταλάβει κανείς εάν οι λογαριασμοί είναι πραγματικοί ή αγοράστηκαν. Αν ένα βίντεο έχει εκατομμύρια views άλλα το engagement είναι χαμηλό, τότε πρέπει να μπαίνουν υποψίες για την αυθεντικότητα των views.


Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με μια έρευνα του BBC, υπάρχουν 83 εκατομμύρια ψεύτικοι λογαριασμοί. Χρήστες των ιστοσελίδων δηλαδή που δεν είναι αληθινοί.

Η ψεύτικη δημοφιλία, τα fake likes και οι ψεύτικοι followers σε Facebook και Twitter ή τα πλαστά views στο YouTube συνιστούν κίνδυνο για τις πλατφόρμες και θέτουν ζήτημα εμπιστοσύνης στα ίδια τα εργαλεία. Ο κόσμος γίνεται σιγά-σιγά καχύποπτος και η υπόθεση αυτή μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να επηρεάσει την ίδια την οικονομία του διαδικτύου. Γι’ αυτό και οι πλατφόρμες των social media προσπαθούν να πάρουν κάποια μέτρα.

Για παράδειγμα, πόσοι από τους followers των celebrities είναι αληθινοί;

H εταιρεία Socialbakers δημοσίευεσε την έρευνά της για το πόσοι από τους followers των διασήμων είναι αληθινοί και ενεργοί λογαριασμοί.

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, στην 1η θέση βρίσκεται η Κaty Perry με 34.979.652 followers, εκ των οποίων το 49% είναι ψεύτικοι και το 29% είναι ανενεργοί λογαριασμοί.

Στη 2η θέση είναι η Lady Gaga με 36.141.527 followers, εκ των οποίων το 47% είναι ψεύτικοι και το 31% ανενεργοί λογαριασμοί.

Στην 3η θέση είναι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο μόνος μη-τραγουδιστής σε ολόκληρη τη λίστα, με 29.817.431 followers από τους οποίους το 50% είναι ψεύτικοι και το 29% ανενεργοί λογαριασμοί.

Στην 4η θέση συναντάμε την Taylor Swift με 26.249.754 followers με το 53% εξ αυτών να είναι ψεύτικοι και το 28% ανενεργοί λογαριασμοί,ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Βritney Spears με 25.683.941 followers,εκ των οποίων το 46% είναι ψεύτικοι και το 32% ανενεργοί λογαριασμοί.

Στην 6η θέση βρίσκεται η Rihanna με 29.204.420 followers με το αγγίζουν το ποσοστό του 40% κι οι ανενεργοί λογαριασμοί αντιστοιχούν στο 26%.

Στην 7η θέση είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος μετράει μεν 37.530.447 followers, όμως, το 27% από αυτούς είναι ψεύτικοι και το 31% ανενεργοί λογαριασμοί.

Στην 8η θέση βρίσκεται ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με 18.874.584 followers, αλλά από αυτούς το 50% είναι ψεύτικοι και το 30% ανενεργοί λογαριασμοί .

Τελευταία η Σακίρα με 20.386.662 followers και το 43% να αποτελούν ψεύτικους και το 31% ανενεργούς λογαριασμούς.


Πρόσφατα, Facebook και Google (YouTube) ξεκίνησαν μια εκστρατεία στροφής των εργαλείων τους στην αλληλεπίδραση των χρηστών και όχι στην πληρωμένη καταχώρηση. Η Facebook άλλαξε τον αλγόριθμο εμφάνισης των posts προσωπικών σελίδων και pages στον τοίχο φίλων και likers, δίνοντας -όπως είπε η ίδια- έμφαση στη διάδραση των χρηστών. Όσο περισσότερο συναλλάσσεσαι με έναν «φίλο» ή μια σελίδα του Facebook, τόσο πιο συχνά θα βλέπεις τις ανανεώσεις τους. Από την πλευρά της η Google δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έναν περιοδικό έλεγχο των views στο YouTube των 6 δισ. ωρών αναπαραγωγής βίντεο το μήνα, για να διαπιστώσει ποιες θεάσεις είναι ψεύτικες.

Αναζητούν εργαλεία όπως το Klout, τα οποία μετράνε την πραγματική επιρροή στα social networks και δίνουν ελάχιστη σημασία στο πόσοι σε ακολουθούν.

http://tvxs.gr/
Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Κόκκινη καρδιά κι ας έχει και πληγές


"... Ανοίξτε την καρδιά σας. Μην φοβάστε μην πληγωθεί. Αν πληγωθεί τουλάχιστον θα ματώσει, θα δείξει ότι ζει, ότι προσπαθεί, ότι υπάρχει αίμα μέσα της.
Νεκρή όμως είναι εκείνη η καρδιά που μένει πάντα μόνη, κι ας μην έχει πάνω της καμία πληγή.
----------------------------
Και στον Χριστό αρέσουν οι καρδιές που έχουνε τα σημάδια της αγάπης, του έρωτα, της μάχης, της ήττας, της προδοσίας, ακόμα και της αμαρτίας. Πιο πολύ αυτές οι καρδιές Του αρέσουν, που αν και πληγωμένες δεν το έβαλαν κάτω, δεν παραδόθηκαν, δεν συνθηκολόγησαν.

Ο Χριστός έλεγξε εκείνες τις καρδιές τις "αψεγάδιαστες" που όμως αντί για το κόκκινο χρώμα της ζωής και του πόνου είχανε το γκρι.

Το γκρι της μοναξιάς, της ψευτοευσέβειας, της ψευταρετής, της ανέραστης ζωής, της άρνησης της αγάπης στο πρόσωπο του συνανθρώπου, της άρνησης του πόνου για χάριν της αγάπης Του".

Απόσπασμα από ανάρτηση του π. Παύλου Παπαδόπουλου (εδώ)
aoratigonia

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

‘Gay Days’,σατανισμός, υποσυνείδητα μηνύματα και η Disney

Ο Vincent Price είναι ένας από τους κυριότερους αποκρυφιστές ο οποίος εισήγαγε στο κόσμο πολύ τρόμο με τα σενάρια που έγραφε. Σχεδίασε και κάποια πράγματα για τη Ντίσνεϋ ενώ έκανε και τη φωνή του καθηγητή Ράντιγκαν (από την ταινία ‘The Great Mouse Detective’ του 1986. Ο Price σε συνέντευξή του έχει δηλώσει: «Satan is the ultimate hero» (‘Ο Σατανάς είναι ο τέλειος ήρωες’).

Όσο αφορά τα έργα του για τους ενήλικες ,κάποια φορά η Ντίσνεϋ έμεινε χρεωμένη προς τα συνδικάτα. Για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος άρχισε μυστικά να παράγει έργα πορνό. Ο Fritz Springmeier υποστηρίζει ότι ο διευθυντής των στούντιο Walt Disney ασχολούταν επίσης με τη διεύθυνση των στούντιο Touchstone, Miramax, Hollywood, ‘’τα οποία δημιουργήθηκαν για να καλύπτουν τη παραγωγή έργων πορνό από τη Disney’’


Mόνο αυτό; Όχι! Ο Σατανάς είναι διαφθορέας και πολύ «εφευρετικός» στο έργο του, ελπίζοντας να αρνηθούμε το Θεό. Φαίνεται απίστευτο αλλά τα κινούμενα σχέδια με τα οποία μεγαλώνουν τα παιδιά μας είναι γεμάτα υποσυνείδητα μυνήματα. Σας παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα για να πεισθείτε μόνοι σας.

Στη «Μικρή Γοργόνα» ένας από τους πύργους του κάστρου (η τρίτη κολώνα από τα δεξιά προς τα αριστερά) παρουσιάζει ένα ανδρικό μόριο σε στύση. Ακόμη και ο ιερέας που τελεί το γάμο έχει στύση. Πίσω από τα λόγια του τραγουδιού της ‘Μικρής γοργόνας’ «Kiss the girl»…βρίσκεται ένα Τζαμαϊκανό συγκρότημα το οποίο προφέρει βλάσφημες λέξεις σε αφρικανική διάλεκτο, προς όσους παρακολουθούν τη ταινία.


Στη ταινία «Αλαντίν» εάν το το βάλετε στο πιο αργό θα προσέξετε ότι λέει πολύ γρήγορα για να μη γίνει κατανοητό «good teenagers,take off your clothes”(«καλοί μου νεοί βγάλτε τα ρούχα σας»)

Μια άλλη διάσημη ταινία κινουμένων σχεδίων είναι η «Ποκαχόντας». Σε σχέση με την αληθινή διήγηση η Disney ξεχνάει να διευκρινίσει ότι η βασική πρωταγωνίστρια γίνεται χριστιανή.

Στην ταινία «Lion King» υπάρχουν πολλά υποσυνείδητα μηνύματα που περιέχουν τη λέξη σεξ (sex) και ψέμα (lie). Αν ρολάρετε τη ταινία αργά θα δείτε ότι πολλές φορές εμφανίζεται η λέξη σεξ. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές είναι εκείνη που το λιοντάρι χτυπάει με το πόδι του τη γη. Στη μέση της σκόνης που σηκώνεται ψηλά εμφανίζεται η λέξη SEX...

Υποσυνείδητα μηνύματα για τη λέξη σεξ υπάρχουν και στη «Πεντάμορφη και το τέρας».

Σε συνέντευξη του γιατρού James Dobson στα πλαίσια μιας τηλεοπτικής εκπομπής εμφανίζεται ο Μίκυ Μάους παρουσιάζοντας τη τελευταία παραγωγή της Disney «Μεγαλώνοντας ως ομοφυλόφιλος». Στη παρουσίαση του ο εκπρόσωπος τύπου της Disney προσκαλεί όλους τους αρσενικούς έφηβους να εξερευνήσουν τον όμορφο κόσμο της ομοφυλοφιλίας.


Σήμερα η Disney προωθεί τις ετήσιες συναντήσεις «Gay and Lesbian day at Walt Disney World» Επέτρεψε να εμφανιστούν ο Μίκυ Μάους και ο Ντόναλντ Ντοκ σαν αγαπημένοι ομοφυλόφιλοι ενώ η Μίνι Μάους και η Νταίζη Ντακ ως λεσβίες. H Ντίσνευ βελτίωσε τις υγειονομικές παροχές των ομοφυλόφιλων υπαλλήλων του οι οποίοι «ζουν» μαζί. Αυτό όμως δεν εφαρμόστηκε στα ετερόφυλα ζευγάρια.

Ο πρόεδρος της, Μαικλ Αϊσνερ δήλωσε ότι το 40% των 63000 υπάλληλων του είναι ομοφυλόφιλοι. Ο ίδιος,ο οποίος κατέχει το 60% των μετοχών της Disney,εγκατέλειψε τη σύζυγο του και παντρεύτηκε με ένα ομοφυλόφιλο στη Disneyworld στο Ορλάντο της Φλόριντας.


…Τώρα πως πάμε με την «υστεροφημία της Disney» και τη «κληρονομιά Disney;». Αναφερόμαστε φυσικά στη Disneyland και στη Disneyworld!

Ας δούμε τι λέει σχετικά με τη λειτουργεία αυτών των «πάρκων διασκέδασης» ο διάσημος μασόνος H.G.Wells: «Ο φίλος του Γουόλντ Ντίσνεϋ, μασόνος H.G.Wells, υποστηρίζει στο βιβλίο του «Μια μοντέρνα ουτοπία» (A modern Utopia) ότι θα υπάρχουν πολλά «σόου και διασκεδάσεις» για τους ανθρώπους στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.


Τι συμβολίζουν όμως από απόψεως σατανιστικής λειτουργίας των πραγμάτων αυτά τα τεράστια και αλαζονικά κτίσματα; Στο βιβλίο “Deeper Insights into the Illuminati Formula” οι Fritz Spingmeier και Cisco Wheeler αναφέρουν: «Είναι γνωστό ότι η Disneyland και η Disneyworld είναι σημαντικά κέντρα όπου οι Ιλουμινάτι δημιουργούν σκλάβους. Η Disneyland είναι ένα μέρος που λαμβάνουν μέρος πολλές σατανιστικές τελετές και πορνογραφικές δραστηριότητες. Οι Ιλουμινάτι είχαν ανάγκη από ένα μέρος όπου θα έρχονταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο χωρίς να προκαλούν υποψίες, ώστε να έχουν απόλυτη κάλυψη για τις δραστηριότητές τους.

Ένα αντικείμενο συζήτησης για τους εργαζομένους στα στούντιο της Disney ήταν η παράξενη συμπεριφορά του Walt. Κανείς δεν τον έβλεπε μέχρι αργά το απόγευμα, όταν και έβγαινε από τα υπόγεια τούνελ που σα λαβύρινθος απλώνονται κάτω από τα στούντιο. Η εξήγηση που ο ίδιος έδινε ήταν πως είχε σημαντικές συζητήσεις με τους μηχανικούς.

Σύμφωνα με πηγές της C.I.A το 1977 προσέλαβε εργάτες για να χτίσει υπόγεια τούνελ κάτω από τη Disneyland. Αυτοί οι εργάτες έπρεπε να το κρατήσουν μυστικό και δεν πήραν παρά ελάχιστες πληροφορίες για το σκοπό για τον οποίο οι μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στη κατασκευή ενός πάρκου διασκέδασης. Κάτω από τη λίμνη Χάλντεϋ χτίστηκε ένα κέντρο νοητικου προγραμματισμού Αυτό βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Disneyland . Παρότι πήραν αυστηρά μέτρα για να μη γίνει γνωστή η ύπαρξη τους, κατά καιρούς έγιναν πολλές δίκες κατά τις οποίες τα θύματα θέλησαν να αποκαλύψουν την ύπαρξή αυτών των τούνελ και τον κύριο σκοπό τους.

Τελικά αυτά έκλεισαν και στο κοινό παρουσιάστηκαν δύο τούνελ «νέα», ένα του τεχνικού ελέγχου και ένα των ηθοποιών.

Στα πάρκα Disney προσέλαβαν ένα στρατό καταδοτών ντυμένους ως τουρίστες , για να παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Πολλοί εργαζόμενοι ήθελαν να τα κάνουν γνωστά αλλά η Disney πάντοτε κατάφερνε να σταματήσει την αρνητική διαφήμιση.

Μια εξαίρεση είναι τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις 4 Νοεμβρίου 1966 στο “Noppa Valley Register” υπό τον τίτλο: «Σοβαρά παράπονα των εργαζομένων στη Disneyland με τα οποία καταγγέλλουν τα κατάχρηστικά μέτρα ασφαλείας που κυριαρχούν στο μαγικό βασίλειο».

Ο καθηγητής νομικής στο UCLA, David Sklansky,είχε πει σχετικά με τη Disney: «Ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι ότι δεν ξέρουμε τι πραγματικά αυτοί κάνουν –εάν ποτέ σταματούν να παρακολουθούν το προσωπικό. Η διοίκηση φυσικά δεν υφίσταται τέτοιους ελέγχους».

Ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα ενώθηκε για να στηρίξει τη δημόσια εικόνα της Disney, την επιθυμητή από τη μασονία εικόνα.

Όταν κάτι το οποίο όλος ο κόσμος θεωρεί νόμιμο και ηθικό δεν δέχεται επίθεση από το πάγκοσμιο σύστημα,τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να υποπτεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά.Γιατί την Ντίσνευ δεν την αγγίζει κανείς;

Πηγή – μετάφραση: -www.orthodoxigynaika.blogspot.com
Από την ρουμάνικη ιστοσελίδα: www.credinta-ortodoxa.ro

Βλέπε και άρθρο «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος»...
http://redskywarning.blogspot.gr

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Άς θυμηθούμε...Πέη, τέρατα και σατανιστικά σύμβολα η αισθητική του Φεστιβάλ Αθηνών


Aφωνο έχει μείνει το πανελλήνιο με την επιλογή του Γιαν Φαμπρ για τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή τους Φεστιβάλ Αθηνών, προσωπική επιλογή του υπουργού πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά

Κι όσο περνάει η ώρα, όχι μόνο δεν χωνεύεται, όχι μόνο δεν μπορείς να συμβιβαστείς, αλλά σου ανεβαίνει και ολοένα η πίεση, σε πνίγει το δίκιο. Πόσο άλλο πιο χαμηλά;

Είδαμε gay parade, είδαμε για πρώτη φορά να φιλιούνται μέσα στη Βουλή και δεν ήταν ετερόφυλοι, είδαμε να ξηλώνεται το μάθημα θρησκευτικών, είδαμε μαντίλες να παρελαύνουν, κι όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από μια λαίλαπα περικοπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι επιβολής φτώχειας.

Ένα Φεστιβάλ Αθηνών έμεινε και του έβαλαν χέρι κι εκεί. Στο διάολο και ο πολιτισμός, στο διάολο και το ελληνικό στοιχείο ήρθαν τα Βέλγικα πέη τώρα!

Ο κύριος αυτός επιλέχθηκε από τον υπουργό πολιτισμού χωρίς καν να προκηρυχθεί η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Όπως έγινε και με το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη eurovison – απευθείας ανάθεση, είναι μάλλον η προσφιλής τακτική της πρώτης φοράς αριστεράς!

Η αμοιβή του; Άγνωστο. Δεν ξέρω ποια είναι και πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Πολιτισμού και αρνήθηκαν να με ενημερώσουν. Μόνο σε γραπτές ερωτήσεις απαντούν, οπότε και αύριο θα ερωτηθούν και γραπτώς, μαζί με πολλά άλλα τα οποία και θα δημοσιεύσω. Αφού έτσι θέλουν, scripta manent αλλά και τη σήμερον ημέρα και… internent!

Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, στις 9 και 10 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η 24ωρη παράσταση – “Mount Olympus. To glorify the cult of tragedy”. Πολλοί έγραψαν πως είναι η παράσταση με τα “παλλόμενα πέη”. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Ο Φαμπρ ξεφτιλίζει όλη τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, με τον οποία έχει ιδιαίτερη μανία, υποβιβάζοντας τον σε φθηνό πορνό με κουλτουρέ επικάλυψη, με “πρωταγωνιστές” τους Ολύμπιους Θεούς.

“Βακχευμένο θέμα ολύμπιου κάλλους και αδυσώπητης πρόκλησης”. Όπως το προλογίζει ο ίδιος ο ΦαμπρΤο καρακιτσαριό όμως του Φαμπρ έχει και τις ακόμα πιο σκοτεινές του πτυχές. Μοιάζει και με σατανιστική τελετή με “ήρωες” τους Ολύμπιους. Και όσοι νομίζουν ότι δεν έγινε και κάτι, είστε βαθιά γελασμένοι, ειδικά όταν όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε τόπους ιερούς. Και καθόλου τυχαία επιλεγμένους από τους σοφούς προγόνους μας.

Δείτε το παρακάτω απόσπασμα – σας προετοιμάζω ότι θα πάρετε φρίκη! Στην αρχή του βίντεο, στο 0:06 ο ηθοποιός κάνει και το σύμβολο του διαβόλου με τα δαχτυλάκια του. Το υπόλοιπο το αφήνω στην κρίση σας… Για μένα, είναι καθαρά μια σατανιστική τελετή που στοχεύει την αθωότητα, το Μουλαντάρα Τσάκρα που είναι στα γεννητικά όργανα.
Περισσότερη κουλτουρέ τσόντα:Και φυσικά και το βίντεο με τα “παλλόμενα πέη”.Στο You Tube έχει ανέβει όλη η παράσταση (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ), γατί άραγε; Δεν τον απασχολούν τα «πνευματικά δικαιώματα»; Μάλλον όχι. Θέλει να περάσει αβίαστα την κακή του ενέργεια, τα «αντι-πνευματικά δικαιώματα»! Ωστόσο το κανάλι προειδοποιεί για την ακαταλληλότητα του θεάματος.


ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ ο έρμος Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει μια ακόμα φορά για να ρεζιλέψει τον πολιτισμό και τη χώρα του!
Παραίτηση Μπαλτά & Φαμπρ ζητούν 500 Ελληνες καλλιτέχνες και εγώ μαζί και γίναμε 501! Αύριο θα σταλεί ανοικτή επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και από μένα, που στο κάτω-κάτω, δεν έχω και κανένα προσωπικό συμφέρον, παρά την υπεράσπιση της πατρίδας μου και του πολιτισμού της. Όχι, κύριοι, ΔΕΝ θα σας περάσει!
http://nea.allnewz.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

«SECTES - ΣΕΚΤΕΣ» Μία ψευδής ελπίδα στον άνθρωπο, με στόχο την ελευθερία του!


Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους, πολεμά ο Διάβολος την Εκκλησία του Χριστού είναι οι Σέκτες.
Πλανεμένες δηλαδή διδασκαλίες, που παρεκκλίνουν από την αληθινή και αυθεντική Πίστι, που παρέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι στους ανθρώπους καi διατηρήθηκε μέχρι σήμερα ανόθευτη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σέκτες υπήρχαν από τα πρώτα κιόλας βήματα του Χριστιανισμού, όπως οι Ιουδαΐζουσες (Εβιωναίοι, Ελκισαίοι, Ναζηραίοι), οι γνωστικές, ο Νικολαϊτισμός κ.α. Ονομαστοί αρχαίοι αιρετικοί υπήρξαν οι Δοκήτες, Εγκρατίτες, Μαρκιωνίτες, Μανιχαίοι, Μοντανιστές, Δονατιστές, Πελαγιανοί, Παυλικιανοί, Καθαροί κ.α. Μεγάλες αιρέσεις που συνετάραξαν την Εκκλησία ήσαν ο Αρειανισμός, ο Νεστοριανισμός, ο Μονοφυσιτισμός, ο Μονοθελητισμός, για την αντιμετώπισι των οποίων χρειάσθηκε να συγκληθούν Οικουμενικές και τοπικές Σύνοδοι, στις οποίες οι Πατέρες της Εκκλησίας καταπολέμησαν τις πλανεμένες διδασκαλίες και διετύπωσαν με ακρίβεια τα δόγματα και τις θεμελιώδεις αλήθειες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Την εμφάνισι αιρέσεων και αιρετικών προφήτευσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες», προειδοποίησε ο Χριστός. «Και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς», είπε άλλοτε. «Εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς», είπε πάλι αναφερόμενος στους έσχατους καιρούς. Ο Παύλος στις Επιστολές του αναφέρεται σε ανθρώπους, που θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνα, απατηλά, ψευδή και σε «διδασκαλίες δαιμονίων» ανθρώπους, που θα πλανούν και θα πλανώνται συνέστησε στους πιστούς «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν» να εγκαταλείπουν και δεν δίστασε να αναθεματίση όσους διδάσκουν «έτερον ευαγγέλιον» απ’ αυτό, που κήρυξε αυτός και οι άλλοι Απόστολοι!

Ο Πέτρος ομιλεί για «ψευδοπροφήτες» και «ψευδοδιδασκάλους» οι οποίοι θα εισαγάγουν «αιρέσεις απωλείας» δηλαδή, που θα οδηγούν στην απώλεια. Ο Ιωάννης ομιλεί για πλάνους πολλούς και αντίχριστους, που εμφανίσθηκαν στον κόσμο και συμβουλεύει τους χριστιανούς να μη δέχωνται στο σπίτι τους αιρετικούς ούτε να τους λέγουν «χαίρετε», διότι οποίος λέγει «χαίρετε» στον αιρετικό, γίνεται συμμέτοχος στα πονηρά του έργα! Ένα μεγάλο σημείο των καιρών, ενδεικτικό της μεγάλης αποστασίας των σημερινών ανθρώπων από τον Θεό, είναι και η πανσπερμία των αιρέσεων και παραθρησκειών, που έχουν κατακλύσει την ανθρωπότητα, οι οποίες, όπως τα σμήνη των ακρίδων πέφτουν και κατατρώγουν τους καρπούς της γης, έτσι και αυτές, ακρίδες του διαβόλου (διότι αυτός είναι ο επινοητής, εισηγητής και δημιουργός τους), έχουν πέσει και κατατρώγουν με βουλιμία τις ψυχές όσων ανθρώπων έχουν άγνοια των Γραφών και της αληθινής Πίστεως, που άφησε ο Χριστός στη γη. Ποια να πρωτοαναφέρωμε;
Τον Παπισμό με τις είκοσι και πλέον επί μέρους αιρέσεις, πλάνες και καινοτομίες του; Τον Αγγλικανισμό με τις χειροτονίες των γυναικών και των ομοφυλοφίλων; Τον Προτεσταντισμό με τις εκατοντάδες (κατ’ άλλους χιλιάδες) αιρετικές παραφυάδες του; Τους Μονοφυσίτες, που προσπαθούν να μας πείσουν, ότι ήσαν πάντοτε Ορθόδοξοι; Τους Χιλιαστές ή Ιεχωβίτες ή Μάρτυρες του Ιεχωβά, που κτυπούν με θρασύτητα και υποκριτικό χαμόγελο τις πόρτες μας και προσπαθούν, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις και γελοιοποιήσεις τους, να μας πληροφορήσουν πότε θα γίνη η Δευτέρα Παρουσία; (Δυστυχώς στις ημέρες μας κατάφεραν να πλανήσουν και την Ελληνική Δικαιοσύνη και να επιτύχουν την μετωνυμία τους σε «Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά» και ας αρνούνται την θεότητα του Χριστού!!!).

Ν’ αναφερθούμε στην παναίρεση του Οικουμενισμού, στα δίκτυα της οποίας έχουν συλληφθή εδώ και δεκαετίες όλοι σχεδόν οι προκαθήμενοι των ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και πλήθος κληρικοί και θεολόγοι και η οποία πυρετωδώς προετοιμάζει με τους Θεολογικούς διάλογους και τις διαθρησκειακές συναντήσεις το έδαφος για την επικράτηση της πανθρησκείας του ερχομένου Αντίχριστου; Να ομιλήσωμε για τις 500 και πλέον νεοφανείς Σέκτες και παραθρησκευτικές οργανώσεις και κινήσεις, που δρουν ανενόχλητες στην Ελλάδα υπό μορφήν, πολύ συχνά, επιστημονικών, φιλοσοφικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών σωματείων, και δημιουργούν, πολλές απ’ αυτές, ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις στους οπαδούς των, προκαλώντας μεγάλη ζημία στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, και γενικώτερα στον ελληνικό λαό; «Λύκοι βαρείς» επιχειρούν λυσσαλέες επιδρομές κατά της ποίμνης του Χριστού, των περισσοτέρων ποιμένων κοιμωμένων και αδρανούντων. Εχθροί της Πίστεως, αλλά και της Πατρίδος μας, υποσκάπτουν τα θεμέλια του Ελληνορθόδοξου έθνους μας και οι άρχοντές μας, πολιτικοί και θρησκευτικοί, αδιαφορούν και σιωπούν.

Όλες σχεδόν oι Ι. Μητροπόλεις της Eλλάδας έχουν αντιαιρετικά γραφεία, αλλά τι περίεργο; οι Σέκτες παντού ανθούν και ευδοκιμούν! Οι διοικούντες στην Κρατούσα Εκκλησία, διοργανώνουν κάθε χρόνο συνέδρια και Πανορθοδόξους Συνδιασκέψεις «δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας» επισημαίνοντας στα σχετικά πορίσματα τους κινδύνους, που διατρέχουν οι πιστοί από τις νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκείες, αλλά – τι ειρωνεία – συνεργάζονται ευχαρίστως με τις προαιώνιες αιρέσεις, όπως είναι ο Μονοφυσιτισμός, ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός. Θα ερωτήση ίσως κάποιος:

Από ποια Σέκτα κινδυνεύει περισσότερο η Εκκλησία; Εάν ευρισκώμεθα στις δεκαετίες του ’60 η του ’70 θα απαντούσαμε ευθέως: Από τον Χιλιασμό, διότι αυτός αρνείται όλα σχεδόν τα θεμελιώδη δόγματα. Δεν ευρισκόμεθα όμως στο ’60 ή το ’70 ή το ’80, αλλά στο 2000+. Τα δε εκκλησιαστικά γεγονότα, που εξελίσσονται ραγδαίως στις ημέρες μας, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία, ότι η αίρεση, που απειλεί περισσότερο την Ορθοδοξία σήμερα, είναι ο Οικουμενισμός, η παγκόσμια αυτή κίνησι, που άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνος και η οποία επιδιώκει την ένωσι των Χριστιανικών «εκκλησιών» και όλων των θρησκειών σε μία πανθρησκεία, η οποία θα λατρεύση, όπως φαίνεται, και όπως προπαγανδίζει η Νέα Εποχή, στα χρόνια που έρχονται, ως θεό και «μεσσία» τον Αντίχριστο. Ο Οικουμενισμός δεν είναι απλώς αίρεση, αλλά παναίρεση, διότι συμπεριλαμβάνει όλες τις αιρέσεις και πλάνες, στις οποίες πιστεύουν οι διάφορες ομολογίες και θρησκείες σήμερα.
Σήμερα έχουμε τον Οικουμενισμό με το δόγμα της αγαπολογίας Η θεωρία αυτή εξιλεώνει όλους τους αιρετικούς και τους αλλόδοξους, « διότι ο Θεός Αγάπη εστί » Γι’ αυτό άλλωστε αγιοποιούνται βιομηχανικώς όλοι οι Αγαπολόγοι, ενώ αποσιωπούνται τα ονόματα όλων των Ομολογητών, επιμελώς και συστηματικά. Τα παραδείγματα είναι ατελείωτα στην διαδρομή της Εκκλησίας. Παράλληλα έχουμε και το μόρφωμα του Γεροντισμού. Είναι της μόδας πανελλαδικά από την δεκαετία του 1990 και εντεύθεν.

Σέκτες – Καταστροφικές Λατρείες

Καταστροφική λατρεία είναι οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας αποβάλλουν σταδιακά την ελεύθερη λειτουργία της προσωπικής σκέψης και κρίσης, μέσα από διαδικασίες πλύσεως εγκεφάλου, καταλήγοντας σε απόλυτη εξάρτηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στην ομάδα, το γκουρού ή τον διδάσκαλο. Με τις καταστροφικές λατρείες συμπλέκονται και ποικίλες οργανώσεις που χαρακτηρίζονται απλά «λατρείες» (cults) και διακρίνονται από τις καταστροφικές, μόνο από το πόσο επικίνδυνες φαίνεται να αποβαίνουν για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Κάποιες από τις οργανώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ψυχολατρείες. ‘Αλλες αναφέρονται σαν παραθρησκευτικές ή παραχριστιανικές ομάδες, νέες αιρέσεις, ολοκληρωτικές θρησκείες ή σαν θρησκείες της νεότητας. Στο σύνολό τους σχεδόν εντάσσονται στο λεγόμενο σύνδρομο της Νέας Εποχής (New Age) – έχουν κοινή αρχή τον αποκρυφισμό.

Μέθοδοι προσηλυτισμού.

Κατά κανόνα, οι λατρείες αποκρύπτουν τους αληθινούς στόχους τους. Μιλάνε με ανακρίβεια και παραπλανητικά για τον εαυτό τους.
Αποκρύπτουν το αληθινό τους κέντρο, που μπορεί να είναι γκουρουϊστικό ή κάποιο κέντρο ενός αυτοαποκαλούμενου «μεσσία» ή «αβατάρ». Παρουσιάζονται με προσωπείο χριστιανικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό ή με χίλιους δύο άλλους τρόπους (πολεμικές τέχνες, φεστιβάλ αθλητισμού, χορός, μουσική, ειρηνιστικά κινήματα, οικολογικά, υγιεινιστικά, μονάδες εναλλακτικής ιατρικής, θεραπευτικές κοινότητες αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά κ. ο. κ.). Χρησιμοποιούν συνήθως ορολογία χριστιανική ή κοσμική με αντεστραμμένο νόημα. Το πλησίασμα νέων θυμάτων μπορεί να γίνει με μια πρόσκληση για δωρεάν τεστ προσωπικότητας, για ένα χορτοφαγικό γεύμα, με ένα κύκλο διαλέξεων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, με σεμινάρια αυτογνωσίας ή έλεγχου του νου (mind control), κ.ο.κ. Μερικές ομάδες χρησιμοποιούν το λεγόμενο «βομβαρδισμό αγάπης», μέχρι να οδηγηθεί κανείς σε ψυχολογική εξάρτηση. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στις περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη να πάρει αποφάσεις και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του. Τότε μπορεί να νοιώσει πως η συναισθηματική προσχώρηση σε μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Το «δέσιμο» που δημιουργείται τότε, είναι δύσκολο να σπάσει.

Συνέπειες στην ψυχοσωματική υγεία.

Με τη δέσμευση σε μια τέτοια ομάδα, ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος ζωής της οργάνωσης γίνεται δεύτερη φύση για τον οπαδό. Σκέψεις και θέσεις που είχε κανείς στο παρελθόν εξαφανίζονται. Στο θύμα παρατηρούνται: περιορισμένη χρήση της γλώσσας και στερεότυπες απαντήσεις, παράξενη συμπεριφορά, εξασθένιση της προσωπικής σκέψης και κρίσης, αδυναμία διατήρησης των, πριν την ένταξη στην οργάνωση, αναμνήσεων. Πολλά πρώην θύματα, μετά την απεμπλοκή τους από την ομάδα, χρειάζονται 1 έως 2 χρόνια για επανένταξη στην κανονική ζωή, ενώ άλλα μπορεί να έχουν ψυχικές διαταραχές και να παραμείνουν σε κατάσταση ψυχολογικής φοβίας για πολλά χρόνια. Πέραν από τις ψυχικές δε λείπουν και οι σωματικές βλάβες: από τους έρπητες όλων των ειδών, μέχρι τις χρόνιες κακώσεις από επιβλαβείς πρακτικές «ασκήσεων» γιόγκα.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί και πολλές ομαδικές αυτοκτο­νίες, από τις οποίες οι πιο τραγικές ήταν:
1) Το 1978, κατόπιν εντολής του «Μεσσία» Jim Jones, 923 μέλη του «Ναού του Λαού» αυτοδηλητηριάστηκαν στο Jonestown της Γουιάνα.
2) Το 1987, 32 μέλη της αιρέσεως Ονταεγιάνγκ Κο, καρατομή­θηκαν με σπαθί.
3) Το 1993 στο Γουάκο του Τέξας 85 οπαδοί του «Μεσσία» Ντέηβιντ Κορές, οδηγήθηκαν στο να καούν ζωντανοί. 17 από αυτούς ήταν παιδιά!
4) To 1993 αποκαλύπτεται ότι στα γεγονότα της Παλλήνης, 2 γυναίκες θυσιάστηκαν στο βωμό του σατανά. Θύματα και θύτες μπλέχτηκαν στα δίχτυα διεθνών κέντρων του Νεοσατανισμού. Επίσης, η μητέρα νεαρής μαθήτριας, που αυτοκτόνησε στα Χανιά, αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε μπλέξει με σατανιστές, ενώ στην Κοζάνη συλλαμβάνεται καθηγήτρια που μυούσε μαθητές της στο σατανισμό με τελετές και σεξ. Αλλά και διεθνώς έχουν καταγγελθεί «τελετουργικές» ανθρωποθυσίες σε σατανιστικές τελετές.
5) Το 1994 στην Ελβετία και στο Κεμπέκ του Καναδά. 53 μέλη της ομάδας «Ναός του Ηλίου», του ομοιοπαθητικού «γιατρού» Λυκ Ζυρέ, αυτοκτόνησαν (οι πιο δειλοί «βοηθήθηκαν» από τους άλλους). Το 1995 άλλα 15 μέλη βρέθηκαν δολοφονημένα στο δάσος Βεκόρ, Γαλλία.
6) Το 1995 η ομάδα «Αούμ Σίνρι Κίο», του ιάπωνα γκουρού Σόκο Ασαχάρα, επιτίθεται με το φονικό αέριο «Σαρίν» στο μετρό του Τόκυο. Αποτέλεσμα: 11 νεκροί και 5.000 τραυματίες. Η ίδια ομάδα συγκέντρωνε δηλητήρια για να …επισπεύσει τα γεγονότα της «Αποκάλυψης»!
7) Το 1997, στην Καλιφόρνια, 39 μέλη της «σέκτας» «Πύλη του Παραδείσου», χειριστές υπολογιστών, αυτοκτόνησαν με δηλητήριο, για να ενωθούν με εξωγήινους, ταξιδεύοντας με τον κομήτη Χέιλ Μποπ.
8) Τον Μάρτιο του 2000, 653 άτομα της αίρεσης «Κίνηση για την αποκατάσταση των Δέκα εντολών», αυτοκτόνησαν ή βρέθηκαν θαμμένα, γιατί θέλησαν να πάνε γρηγορότερα στον παράδεισο.
9) Από το 1968 έως και σήμερα, χιλιάδες κοπέλες εκπορνεύονται για να φέρουν χρήματα και οπαδούς στην οργάνωση «Παιδιά του Θεού» ή «Η Οικογένεια της Αγάπης» του David Berg (Mo).
10) Από τη δεκαετία του ’60 έως και σήμερα, η τύχη χιλιάδων νέων που έψαξαν για σοφία και γνώση στην Ινδία ή σε άλλες χώρες της Άπω Ανατολής, αγνοείται.
11) Μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει χάσει τη ζωή του ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή αντί της κλασικής ιατρικής χρησιμοποίησε «θεραπευτικές» μεθόδους παραθρησκευτικών ομάδων.
12) Πολλά μέλη των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» έχουν πεθάνει, επειδή η οργάνωση απαγορεύει τη μετάγγιση αίματος.
13) Άνθρωποι παραθρησκευτικών οργανώσεων έχουν υπο­χρεωθεί από τον «ηγέτη» τους να παντρευτούν άτομα που δεν έχουν διαλέξει, ή οδηγούνται έντεχνα στην εγκατάλειψη της οικογένειάς τους.
14) Πολλοί γονείς αναζητούν τα παιδιά τους, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οργανώσεις όπως οι «Χάρε Κρίσνα» ή η «Σαηεντολογία».

Κανείς δεν μπορεί να απαριθμήσει όλα τα περιστατικά. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο των ανθρώπων, που έχουν χάσει κάποιο μέλος της οικογένειάς τους εξαιτίας μιας καταστροφικής λατρείας, ενώ κάποιοι άλλοι στις «τελετουργικές» ανθρωποθυσίες, στον Σατανισμό.

Η συμμετοχή σε κάποια οργάνωση με τα χαρακτηριστικά της λατρείας έχει αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον του οπαδού. ‘Οχι λίγες φορές η οικογένεια του θύματος οδηγείται σε οικονομική εξουθένωση, πληρώνοντας ακριβά την εμπλοκή του. ‘Αλλοτε η οικογένεια οδηγείται σε διάλυση, αν δεν θελήσει να ακολουθήσει την «υπαρξιακή» επιλογή του μέλους της. Είναι συχνές οι εντάσεις, που μπορούν να φθάσουν και μέχρι το φόνο του γονέα ή του συζύγου, που δεν ενδίδει στις επιθυμίες του θύματος-οπαδού, που βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από τον αρχηγό της λατρείας, το γκουρού ή το διδάσκαλο. Στο κοινωνικό επίπεδο, οι ομάδες αυτές που χαρακτηρίζονται «καταστροφικές λατρείες» έχουν αποδεδειγμένα αναμειχθεί σε συγκεκριμένες παράνομες και ανήθικες πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) Η κακοποίηση, η παραμέληση και ο θάνατος παιδιών, β) η παράνομη μετανάστευση, γ) η χρήση, η διακίνηση και η εμπορία ναρκωτικών, δ) ο δόλος και η εξαπάτηση στη στρατολογία οπαδών, ε) οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις με κολοσσιαία κέρδη, στ) οι κλοπές, ζ) οι απειλές, η ταλαιπωρία και οι εκβιασμοί των οικογενειών των θυμάτων -και όσων ασκούν δυσμενή κριτική στη λατρεία-, με μηνύσεις και αχρείες πράξεις, η) η αποθήκευση και η εμπορία όπλων και πυρομαχικών, θ) η σεξουαλική κακοποίηση και η πορνεία, ι) οι απαγωγές, οι φόνοι, οι απόπειρες φόνων, ια) η ψυχολογική και συναισθηματική φθορά. Πολλά μέλη καταστροφικών λατρειών που κατόρθωσαν να ξεφύγουν, προέβησαν σε συγκεκριμένες καταγγελίες για τις παραπάνω πρακτικές.

Ευάλωτος στην παγίδευση κάποιας καταστροφικής λατρείας είναι ο καθένας. Δεν έχει την παραμικρή σημασία η εξυπνάδα, η μόρφωση, η θέληση ή πιθανώς η επιφανειακή, δογματική τοποθέτηση κάποιου, μπροστά στον κίνδυνο εμπλοκής του. Μεγαλύτερο, βέβαια, κίνδυνο παγίδευσης έχουν άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, με σχέδια μεγαλόπνοα για το μέλλον, με αδύνατη θέληση. ‘Οσοι νοιώθουν μοναξιά και αβεβαιότητα. Κινδυνεύουν ακόμη οι εύπιστοι και καλοπροαίρετοι, που πείθονται εύκολα ότι η οργάνωση μπορεί να τους προσφέρει το μυστικό της ευτυχίας, την επιτυχία, την ψυχική και σωματική υγεία. Ακόμη πρόσφορα θύματα είναι οι ρομαντικοί, οι ιδεαλιστές και οι φίλοι της ουτοπίας. Ο προσηλυτισμός του θύματος μπορεί να γίνει οπουδήποτε: Στο δρόμο, στην βιβλιοθήκη, στο ταχυδρομείο. Στη στρατιωτική μονάδα, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας. Στα Γυμνάσια και Λύκεια. Σε εκδηλώσεις για αστέγους, πτωχούς, αναξιοπαθούντες, καταπολέμησης ναρκωτικών, προστασίας του περιβάλλοντος, φεστιβάλ ειρήνης. Σε θεραπευτήρια και νοσοκομεία. Σε γυμναστήρια και ινστιτούτα. Σε φροντιστήρια και σπουδαστικές ενώσεις, έξω από αμφιθέατρα, σε φοιτητικές οργανώσεις κι όπου συγκεντρώνονται πολλοί νέοι. Σε συνέδρια, σεμινάρια αυτοβελτίωσης, εκπαιδευτικές συνεδριάσεις. Από αφίσες στο δρόμο αλλά και στις βιτρίνες σοβαρών καταστημάτων. Σε πάρτι, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, γήπεδα, συναυλίες, ντισκοτέκ. Στη εργασία σας. Ακόμη και στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Οργανισμούς) όπου στρατευμένα μέλη δρουν συστηματικά. Στους πολιτιστικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μέσα στα Σχολεία. Οι λατρείες έχουν εισβάλλει και στο χώρο της εκπαίδευσης. ‘Ιδρυσαν Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς. Σε δημόσια σχολεία υπηρετούν εκπαιδευτικοί που είναι οπαδοί » σκοτεινών λατρειών».

Οι οργανώσεις αυτές έχουν φροντίσει, στα πλαίσια του συνδρόμου της Νέας Εποχής, να προετοιμάσουν κατάλληλα τους ανθρώπους, σε διεθνές επίπεδο -έμμεσα εδώ και ένα αιώνα και εντατικά την τελευταία δεκαπενταετία- ώστε να γίνονται σήμερα αποδεκτά τα δόγματα, τα σύμβολα και οι πρακτικές της, από μεγάλο μέρος των πληθυσμών του Δυτικού κόσμου. Μεγάλη ευθύνη για την προετοιμασία αυτή έχει η Θεοσοφική Εταιρία της ‘Ελενας Π. Μπλαβάτσκυ και τα χιλιάδες παρακλάδια της Θεοσοφίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η Θεοσοφία, ένα συνονθύλευμα από ασιατικές θρησκευτικές διδασκαλίες και αποκρυφισμό, έτρεφε πάντα το όραμα να υποτάξει την ανθρωπότητα στη δική της τάξη πραγμάτων, εξαφανίζοντας το Χριστιανισμό, το μόνο σοβαρό της εμπόδιο. Χρησιμοποιώντας το σκηνικό αυτό, κάποια διεθνή κέντρα αποφάσεων φρόντισαν να εξαγγείλουν τη Νέα Εποχή και να αναπτύξουν και να προβάλουν τα πιστεύω της. Βασική προϋπόθεση, η έκδοση και διάδοση μίας βιβλιογραφίας χιλιάδων τίτλων σε όλες τις γλώσσες κι ακόμη η εκμετάλλευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος κ.ά.). Η αρχή έγινε διακριτικά και συνεχίζεται με:
Την ουφολογία (U.F.O.), την «επιστημονική φαντασία», τις πολεμικές τέχνες, την μουσική rock και ολοκληρώνεται σταδιακά με την καθιέρωση του αποκρυφισμού, σαν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Σήμερα, λίγοι νέοι δεν έχουν διαβάσει Ράμπα, Καστανέντα ή παλαιότερα Ντένικεν, τους πρωτοπόρους στη διάβρωση και άλωσης της συνείδησης του νεοέλληνα στα δόγματα της Νέας Εποχής. Ακόμη, τα πυκνά αποκρυφιστικά άρθρα στον τύπο, η προβολή των σχετικών οργανώσεων και η αστρολογία συμπληρώνουν το σκηνικό το οποίο ολοκληρώνεται με Πολάνσκι και Σπίλμπεργκ στον κινηματογράφο, με μεταμεσονύκτια θρίλερ στην τηλεόραση, με τα σχετικά κόμικς σε εφημερίδες – περιοδικά, με τα «παιχνίδια ρόλων» και στους Η/Υ (computer games)- και με τα τρανσφόρμερς και τα παιχνίδια-τέρατα για τα παιδιά μας.

ΣΑΗΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η ίδρυση της εκκλησίας της Σαηντολογίας έγινε το 1953 από τον Ρόν Χόμπαρτ, με ένα τρομερό επίπεδο χειραγώγησης των μελών της θρησκείας. Στρατολογούν τα παιδιά των μελών της εκκλησίας από νηπιακή ηλικία, δεσμεύοντάς τα να είναι ισόβιοι εργάτες και δούλοι του σκοπού τους. Πολλά μέλη της σέκτας έχουν υπογράψει συμβόλαια χιλιάδων ετών! προκειμένου να υπηρετούν την Σαηντολογία. Στους όρους του συμβολαίου είναι να προσφέρουν στην εκκλησία και τα ίδια τους τα παιδιά, πρίν ακόμη τελειώσουν το σχολείο.
Όταν τα παιδιά θα μπούν στους κόλπους της οργάνωσης, τότε κάθε τους κίνηση και δραστηριότητα θα επιτηρείται στενά από τα ανώτερα στελέχη. Τα παιδιά παραμένουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της οργάνωσης και έχουν δικαίωμα να επισκευθούν τους γονείς τους στο Πατρικό τους 2 φορές ετησίως, για ένα 24ωρο. Είναι χαρακτηριστικό πώς ούτε οι ίδιοι οι γονείς δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό, αφού σε μία πιθανή αντίρρηση τους βάζουν σε κίνδυνο το ίδιο τους το μέλλον, μέσα στην οργάνωση.
Σαηντολογία είναι ο όρος πού προσδιορίζει μία επιστήμη – φιλοσοφία –θρησκεία. Από το λατινικό scio =γνωρίζω και το ελληνικό λόγος. Είναι η διδασκαλία για το πνευματικό όν και την σχέση του με τον εαυτόν του και το σύμπαν. Δηλαδή μία φιλοσοφία αυτοεξέλιξης.
Στόχος η κατασκευή του υπεράνθρωπου.
Ο υπεράνθρωπος βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, σκοπός της Σαηντολογίας να τον ελευθερώσει. Έτσι ο άνθρωπος θα αποκτήσει απεριόριστη δύναμη. Η Σαηντολογία υποστηρίζει πώς βρήκε το μυστικό του ανθρώπου και του σύμπαντος και ως εκ τούτου το κηρύττει ως θρησκευτική αλήθεια. Οι υπεράνθρωποι της νέας φυλής πού κατασκευάζει η Σαηντολογία αναμένεται να μεταβάλλουν την τύχη του πλανήτη μας και να επιβάλουν έναν νέο πολιτισμό. Ο Νίτσε κάτι τέτοια δεν έλεγε; Στην επιθανάτιο κλίνη ούρλιαζε, έχοντας φοβίες που δεν μπορούσε να εξηγήσει κανείς.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι άλλη μία Χριστιανική αίρεση πού υπογραμμίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος με την άμεση εμπειρία της παρουσίας του θεού στον πιστό. Ανήκει στο ευρύτερο δόγμα του προτεσταντισμού. Τα μέλη του θεωρούν ότι οδηγούνται από την δύναμη του θεού πού ενεργεί μέσα τους. Οι υποτιθέμενες εκκλησίες της Πεντηκοστής τονίζουν την άμεση εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, πού αποκαλύπτεται με την ομιλία στις ξένες γλώσσες. Το αποκαλούν γλωσσολαλιά. Υποτίθεται ότι μιλούν ξένες γλώσσες κατά την διάρκεια της συνάξεώς τους. Η Φρικτή αλήθεια είναι ότι μιλούν κάποια ακαταλαβίστικα, ενώ διατείνονται θεοπνευστία. Ο νοών νοείτω.

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ – ΘΕΟΣΟΦΙΑ

Ιδρυτής της θεοσοφικής εταιρίας η Ρωσοεβραία Έλενα Μπλαβάτσκυ το 1875 με δεκαετή προϋπηρεσία στην Ανατολή και την Ινδία. Χιλιάδες τα παρακλάδια της στοάς μέχρι σήμερα. Η θεοσοφία είναι ένα συνοθύλευμα από Ασιατικές Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και αποκρυφισμού. Στόχος η εξαφάνιση του χριστιανισμού. Αξίωμά της είναι ότι ουδεμία θρησκεία είναι ανώτερη της αλήθειας. Η Θεοσοφία είναι το σώμα της αλήθειας που αποτελεί την βάση όλων των θρησκειών. Έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Τα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τα ιδιαίτερα δόγματά τους.
Η Μπλαβάτσκυ είναι η μητέρα όλων των αποκρυφιστών. Έριξε τα θεμέλια του Οικουμενισμού.

ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ

Ιδρυτής του κινήματος ο Rudolf Steiner. Ηταν μέλος της θεοσοφικής εταιρείας με τον Νίτσε. Το 1912 ίδρυσε την Ανθρωποσοφία. Το βασικό πιστεύω της σέκτας είναι η μετεμψύχωση και ότι ο θεός είναι ένα απρόσωπο πνεύμα. Κηρύττουν ότι ο άνθρωπος αποτελείτε από 3 μη υλικά σώματα. Το αιθέριο, το αστρικό και το πνευματικό. Εν ολίγοις οι απόψεις του Steiner είναι αποκρυφιστικές, Αιγυπτιακές και θεοσοφικές με διανοητικό περιτύλιγμα.
Eνας συνδυασμός γνωστικισμού και πνευματισμού βασιζόμενος σε μυστικές διδασκαλίες μεταβιβαζόμενες από δαιμονικές οντότητες.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ – ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός των Χιλιαστών ήταν ο Κάρολος Ράσελ το 1881 μ.χ. Είναι μία τεράστια πολυεθνική εταιρεία με τον τίτλο Βιβλική και φυλλαδική εταιρεία Σκοπιά. Εδρεύει στο Μπρούκλιν της Αμερικής και από εκεί μέσω των περιοδικών της πού διοχετεύει σε όλον τον κόσμο, κηρύττει τις μεγαλύτερες πλάνες και επαναλαμβάνει αιρέσεις, οι οποίες έχουν καταδικασθεί από την Εκκλησία προαιωνίως. Λέγονται Χιλιαστές διότι κηρύττουν μία επίγειο βασιλεία του Χριστού η οποία θα διαρκέσει 1.000 χρόνια. Γι’ αυτούς ο θεός ονομάζεται μόνον με το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά.
Η οργάνωση αυτή διοικείται από μία ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται κυβερνών σώμα και πιστός δούλος. Είναι υπεύθυνοι για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και το πιστεύω των Χιλιαστών. Έχουν δύο τάξεις, η πρώτη απαρτίζεται με 144.000 και προορίζεται για τον ουρανό, ενώ στην δεύτερη ανήκουν τα πλήθη και οι μάζες που θα κατοικήσουν στην παραδεισένια γη. Σ’ αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι αυτοί που βλέπουμε με τα φυλλάδια στο χέρι, η που γυρίζουν τα σπίτια πόρτα πόρτα. Οι οπαδοί της Σκοπιάς οφείλουν τυφλή υπακοή στο κυβερνών σώμα. Πρόκειται για μια οργάνωση με ολοκληρωτική δικτατορική δομή. Ως ψευδοπροφήτες που είναι προφήτευσαν την Δευτέρα παρουσία το 1914 και το 1975 και τον ερχομό των Αβραάμ Ισαάκ και Ιακώβ το 1925.
Οι Χιλιαστές έχουν απορρίψει ολόκληρη την Χριστιανική διδασκαλία ενώ κηρύττουν τις μεγαλύτερες αιρέσεις και βλασφημίες. Απορρίπτουν κατηγορηματικά τον Τριαδικό θεό λέγοντας πως είναι Σατανική διδασκαλία. ( άπαγε της βλασφημίας ) Υποστηρίζουν πως ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ενώ δεν δέχονται το Αγιον Πνεύμα, ούτε ως θεόν ούτε ως υπόσταση. Δεν πιστεύουν στην ύπαρξη και την αθανασία της ψυχής, αλλά μόνο στην ζωή και το φθαρτό σώμα που μετά τον θάνατο περνά στην ανυπαρξία και εκμηδενίζεται. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως θεοτόκο ούτε δέχονται την παρθενία της. Δεν δέχονται τους Αγίους και δεν προσκυνούν εικόνες. Δεν πιστεύουν στην Εκκλησία και τις χλευάζουν. Αρνούνται την σωστική χάρη των μυστηρίων.
Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του Σταυρού και δεν αντέχουν ούτε να το βλέπουν. Ο πιο ασφαλής τρόπος να απομακρυνθεί ένας Ιεχωβάς από κοντά σας είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού μερικές φορές.

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

Είναι μία μεγάλη θρησκεία στον κόσμο με ιδρυτή τον Σιντάρτα (βούδα). Ο Σιντάρτα έμεινε 6 χρόνια κάτω από ένα δέντρο αναζητώντας την φώτιση. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε βούδας (φωτισμένος). Οι μοναχοί μαθητές του απομνημόνευσαν τα κείμενά του και τα μετέφρασαν σε πολυάριθμες διαλέκτους των Ινδικών πεδιάδων. Τις τελευταίες δεκαετίες ο βουδισμός έχει εξαπλωθεί και στην Δύση, με αιχμή του δόρατος τις πολεμικές τέχνες των Μοναχών Σαολίν. Η διδασκαλία του βουδισμού είναι ο μηδενισμός.

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ – ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι πανάρχαια θρησκεία με λατρεία στα ζώα και των θεών της γονιμότητας. Έχουν αποκρυφιστική γνώση και σύμβολό τους είναι η σβάστικα. Δεν αναφέρεται κανένα πρόσωπο ως ιδρυτής της θρησκείας. Στο δόγμα τους υπάρχει αοριστία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο κόσμος φθάνει σε ένα τέλος και ξεκινάει εκ νέου.

ΓΙΟΓΚΑ

Όλα τα υποσχόμενα από την ολιστική γιόγκα, με τις ‘’θεοποιημένες’’ ανθρώπινες δυνάμεις, οδηγούν τον ανυποψίαστο Χριστιανό στην ζοφώδη ψευδαίσθηση της ολιστικής πλάνης γιόγκα. Ισχυρίζονται ότι γίνεται μια μεταμόρφωση στα κύτταρά των και ότι αποκτούν ξανά επαφή με τη φύση και το σύμπαν. Σε αυτή τη πλάνη ‘’θεοποιούνται’’ οι ανθρώπινες δυνάμεις και εξορίζεται ο Θεός, ζώντας την επίγεια αυτή κόλαση.

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

Μυούγκ Μούν, Κρισναμούρτι, Χάρε Κρίσνα, Σάι Μπάμπα, Μαιτρέγια, Ασαχάρα…… και δεκάδες περαιτέρω ανατολικές δαιμονολατρίες.
ΕΩΣΦΟΡΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ = ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
WICCA = ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ = U.S.A.
CABBALA – ΚΑΜΠΑΛΑ = Ρίζες από την αρχαία Αιγυπτιακή Μαγεία
REI – KI – Συμπαντική ζωτική ενέργεια
Ο Μικαόμι Ουσούι ίδρυσε και συγκρότησε το σύστημα το 1864.
Σήμερα υπάρχουν πολλές κλινικές σε όλον τον κόσμο με την ονομασία Σύνδεσμος θεραπευτικών Μεθόδων Reiki.
 Η μέθοδος για τον θεραπευτή είναι: Πρώτα ο εαυτός με ότι τον τροφοδοτεί και τον θερμαίνει. Μετά βαθιά σιγή για εσωτερικές διεργασίες και περίσκεψη. Κατόπιν η προσφορά τροφής στους άλλους. Η Θεραπία γίνεται με τα χέρια διότι περιβάλλονται από βιομαγνητικά πεδία και ως εκ τούτου έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή: Όταν ένας θεραπευτής τοποθετήσει τα χέρια του σ’ ένα άρρωστο όργανο, το βιομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από τα χέρια του θεραπευτή γίνεται πολύ δυνατότερο από εκείνο που εκπέμπεται από το όργανο που νοσεί. Έτσι λοιπόν ο θεραπευτής παρασύρει τις υγιείς συχνότητες μέσα στο πεδίο του άρρωστου οργάνου κάνοντάς το να προσαρμόσει τις συχνότητές του και πάλι πίσω στην υγιή κλίμακα. Εν κατακλείδι η θεωρία είναι ότι καθώς οι ζωντανοί ιστοί του σώματος αποτελούνται από μόρια και άτομα, συνδέονται άμεσα και επηρεάζονται από όλες τις δυνάμεις της φύσης. Μελετώντας λοιπόν τα ζωντανά όντα και ιδιαίτερα τους εαυτούς μας, έχουμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε ακόμα και τις πιο μυστήριες δυνάμεις του σύμπαντος.
Είναι μια θεωρία ακραιφνώς ανθρωποκεντρική που βολεύει την Νεοταξίτικη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή: πίστευε στον εαυτό σου, βγάλε την κρυμμένη δύναμη που έχεις και μπορείς να καταφέρεις τα πάντα – συνεργεία δαιμόνων. Ο θεός δεν χρειάζεται. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ανεξάρτητος εν παντί. Άλλωστε χωρίς θεό, όλα επιτρέπονται. Προκειμένου να γίνει κάποιος θεραπευτής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει μυηθεί στην επίκληση των πνευμάτων και της μυστικής κοσμικής ενέργειας. Δηλαδή ο αποκρυφισμός με ανθρωπιστικό διανοητικό περιτύλιγμα.
Ανάλογες ανθρωποκεντρικές διδασκαλίες είναι:
Το Τσι των Κινέζων / το Κα των Αιγυπτίων / Το Γιεσώδ της Καμπάλα / Η θεραπευτική δύναμη της φύσης του Ιπποκράτη / Το Τέλεσμα του Ερμή του τρισμέγιστου / Το Ρευστό της ζωής των Αλχημιστών / Διδασκαλίες των Ινδιάνων / Η Οργόνη του Βίλχεμ Ράιχ / Η βιοκοσμική ενέργεια του Μπρίνλερ…
Το Reiki καλείται God power, δηλαδή θεϊκή δύναμη. Και όλη τούτη η εναλλακτική ολιστική ‘’θεραπεία’’ Reiki, εδράζεται στη «μετάδοση ζωτικής ενέργειας με το άγγιγμα των χεριών», όπως πλανεμένα ισχυρίζονται. Οι μεταφυσικές αναφορές των εναλλακτικών πλανών, δεν αφήνουν περιθώρια καταφυγής στον Θεό. Αυτές οι θεραπείες του νου και του πνεύματος του ανθρώπου, περιορίζουν αλλοτρόπως την ανθρώπινη ελπίδα στην εναλλακτική Αντιλαμβάνεται κανείς την επιπρόσθετη επικινδυνότητα, να υποδεικνύεται σε Χριστιανούς μια Νεοεποχίτικη εναλλακτική θεραπευτική πλάνη, η οποία οδηγεί πολλές φορές και σε άλλες εναλλακτικές πλάνες. Στον ανυποψίαστο Χριστιανό που επισκέπτεται ένα τέτοιο ολιστικό κέντρο, παρέχεται πλήθος Νεοεποχίτικων εναλλακτικών επιλογών.


ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ ( που ανέρχονται σε εκατοντάδες Σέκτες )

Ως κίνημα μεταρρύθμισης εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα με τον Μαρτίνο Λούθηρο. ‘Ήρθε αντιμέτωπος με τα συγχωροχάρτια του Πάπα και την κοσμική εξουσία του. Έτσι το 1517μ.χ. δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Προτεσταντών. Ο Μαρτίνος Λούθηρος ήταν πεπεισμένος πώς η σωτηρία του ανθρώπου έγκειται στο έλεος του θεού. Δόγμα της Εκκλησίας τους είναι, ότι μονάχα η πίστη στον θεό παρέχει την σωτηρία. Οι καλές πράξεις δεν είναι απαραίτητες. Όλοι οι Χριστιανοί μπορούν να γίνουν Ιερείς, εξ’ ου και οι παπαδίνες. Παντρεύτηκε μια Μοναχή και απέκτησαν έξι παιδιά. Κηρύττουν τις εξής αιρέσεις και βλασφημίες: Η Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο είναι αρκετά για την σωτηρία του ανθρώπου. Τα καλά έργα δεν είναι απαραίτητα, αρκεί να πιστεύεις και σώζεσαι. Κατακρίνουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων και των Αγίων λειψάνων. Δεν δέχονται νηστείες μνημόσυνα και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αρνούνται την Παρθενία της Παναγίας.
« Ο σύγχρονος άνθρωπος διεπίστωσεν ότι πληθώρα απρόβλεπτων προβλημάτων παρουσιάστηκαν, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, υπαρξιακών, ηθικών κ.ά., που μείωσαν την ελπίδα του για μια παραδεισένια κατάσταση, όπως νόμιζε, και γέμισαν την καρδιά του με υπαρξιακό φόβο. Μόλυνση του περιβάλλοντος, νέες άγνωστες μέχρι τώρα ασθένειες, πληθυσμιακή έκρηξη, κρίση στην εργασία, άνισος καταμερισμός των αγαθών, έλλειψη αξιοπρεπούς διαβιώσεως, κοινωνική αδικία, συγκρούσεις κοινωνικές και εθνικές, πυρηνική απειλή, είναι μερικές από τις κακές συνέπειες της χωρίς Θεό επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου του ανθρώπου, οι οποίες την κάνουν να χάνει τον μεσσιανικό χαρακτήρα με τον οποίο την είχε περιβάλει ο άνθρωπος. Η απογοήτευση από τη νέα αυτή απρόσμενη πραγματικότητα προξένησε στον σύγχρονο άνθρωπο κενά ηθικά, κοινωνικά και κυρίως υπαρξιακά. Αυτήν ακριβώς την κρίσιμη στιγμή, σ’ αυτόν τον κρίσιμο μεταφυσικό προβληματισμό του ανθρώπου, που κρίνονται συστήματα και αξίες, κάποιοι επιτήδειοι με μελετημένους πονηρούς τρόπους έρχονται να υποσχεθούν την «αληθινή λύση» όλων των προβλημάτων του. Να δώσουν στον άνθρωπο μια νέα ελπίδα. Αυτή τη φορά όμως ο «μεσσίας» δεν έχει το ένδυμα της επιστήμης και της τεχνολογίας ή της ψυχολογίας. Φορεί το ένδυμα της «θρησκείας». Έτσι, εμφανίζονται οι «έμποροι ελπίδας», οι «πλασιέ του μεταφυσικού», οι «εμπορευόμενοι θρησκείαν», κυρίως ξενόφερτοι «μισσιονάριοι» ή επαγγελματίες γυρολόγοι, και υπόσχονται στον συγκεχυμένο και περιπλανώμενο άνθρωπο, ιδιαίτερα στην εναλλαγή της 2ης προς την 3η χιλιετία, την «σίγουρη» αυτή τη φορά λύση των προβλημάτων του. Αρκεί αυτός, βεβαίως, να παραδώσει σ’ αυτούς τον εαυτό του ολόκληρο, την προσωπική του ελευθερία (μερικές φορές και την αξιοπρέπειά του) και συνήθως μαζί μ’ αυτά και όλα τα επί γης αγαθά του »

SILVA MIND CONTROL 

O Jοse Silva γεννήθηκε το 1914 στο Laredο και από το 1940 έδειξε ενδιαφέρον για την ψυχολογία, την παραψυχολογία και τις τεχνικές αυτό ύπνωσης «Μελέτησε πολύ τις τεχνικές πού χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι για να θεραπεύουν ασθένειες» H κίνηση έφθασε στην Ελλάδα το 1977. Την έφερε ο Ελληνοαμερικανός Πώλ Γρίβας. H κίνηση διαπνέεται από απόλυτη αισιοδοξία. Το περιοδικό της έχει τον τίτλο «Όλο και Καλύτερα Νέα». Υπόσχεται τη λύση όλων ανεξαιρέτως των προβλημάτων. Μπορείτε: «Να κοιμάστε όταν θέλετε, να ξυπνάτε χωρίς ξυπνητήρι.. να απαλλαγείτε από πονοκέφαλους, να κόψετε το κάπνισμα, να μειώσετε το βάρος σας… να λύνετε δύσκολα προβλήματα, να πετυχαίνετε στόχους, να εξαλείφετε τον πόνο όπου κι αν βρίσκεται στο σώμα σας… να διορθώνετε προβλήματα υγείας άλλων» Ακόμη μπορείτε «να σβήσετε σκιές στους πνεύμονες, να απαλλαγείτε από ένα βήχα, να αποβάλλετε μια πέτρα από το νεφρό σας, οραματιζόμενος τον εαυτό σας να την τρίβει στα δάκτυλά του και να την αποβάλλει το πρωί..» Μάλιστα υπογραμμίζει πώς μπορεί να σταματήσει και την αιμορραγία του ασθενούς στην περίπτωση «ανοιχτής πληγής», αρκεί να δονεί τα χέρια του πάνω από την πληγή, να φαντάζεται πως σταματάει η αιμορραγία και να πει δυνατά: Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει αιμορραγία Έτσι οι οπαδοί βρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση υπνωτισμού.

http://scripta---manent.blogspot.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Σατανισμός, μαγεία και διαστροφή στην Disney βασιλεύει


Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μάγους και Ιλλουμινάτοι να κάνουν πάρτι στα έργα της βιομηχανίας θεάματος Disney, αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που το πάρτι έχει στηθεί με “γυναικεία” υπογραφή

Το Star vs. the Forces of Evil είναι μια αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων της Disney Television Animation για το Disney Channel και Disney XD. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Disney Channel στις 18 Ιανουαρίου 2015 και έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία.

Daron Leah Nefcy,
Γεννήθηκε 26 Νοεμβρίου 1985
Δημιουργός της είναι η Daron Nefcy, πρώτη γυναίκα δημιουργός για την Disney XD και δεύτερη για την Disney Television Animation.


Η υπόθεση της περιπέτειας αφορά σε μια έφηβο πριγκίπισσα, την Star Butterfly, η οποία έχει έρθει από άλλο πλανήτη, απεσταλμένη από τους βασιλικούς γονείς της για να ζήσει στη Γη με την οικογένεια Diaz.

Θα γίνει φίλη με τον Μάρκο, τον γιο των Diaz, ξεκινώντας νέες περιπέτειες όπου θα μάχεται ενάντια σε κακοποιούς σε όλο το σύμπαν αλλά και στο γυμνάσιο, όλα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει το ισχυρό μαγικό ραβδί της που της χαρίζει μαγικές δυνάμεις.
Όλα “καλά” μέχρις εδώ φτάνει να δει κανείς τους συμβολισμούς:

Η “καλή” εξωγήινη πριγκίπισσα που είναι ταγμένη να πολεμήσει τις ‘δυνάμεις του κακού’ έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σύνολο χαρακτηριστικών: αυτό που ως τώρα γνωρίζαμε ως ‘κακό’:
Κέρατα στην κορδέλα στο κεφάλι, νύχια και δόντια στα υποδήματα, κάτι σαν μέδουσα ή φάντασμα στο στέρνο και το ‘αστέρι’ του Εωσφόρου που ταυτίζεται με την θεά Αφροδίτη αλλά και τον πλανήτη Αφροδίτη, που φέρνει στον κόσμο το φως της Ανατολής της Νέας Εποχής, αλλά και την Ishtar των Βαβυλωνίων την οποία λάτρευαν οι πολίτες του βασιλείου του Ισραήλ.

Το… outfit ολοκληρώνεται με το μαγικό ραβδί που είναι επίσης ένα αστέρι με φτερά, η πεντάλφα που συνδέεται με τον πλανήτη Αφροδίτη και με τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης και του Εωσφόρου, που ως σύμβολο θεωρείται από πολλούς που ασχολούνται με παγανιστικές θρησκείες ότι έχει μαγικές ιδιότητες, ενώ επίσης το σύμβολο αυτό συνδέεται και με τον Ελευθεροτεκτονισμό.
Αυτές είναι οι δυνάμεις οι “καλές” που μάχονται τις κακές.

Και ανάμεσα στις “κακές” δυνάμεις, εκτός από τα διάφορα τέρατα του σύμπαντος και της γης, είναι και αυτές οι ‘πεπαλαιωμένες ιδέες’ που εμποδίζουν την ελευθερία της σεξουαλικότητας των παιδιών και την ελεύθερη επιλογή της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Η παιδική αθωότητα είναι μια… “Δύναμη του κακού”!

Έτσι το βραβευμένο σήριαλ έρχεται να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει: Ερωτισμός, ερωτικός ανταγωνισμός, λαγνεία και ομοφυλοφιλία είναι το μάθημα του επεισοδίου “Just Friends” του δεύτερου κύκλου, όπου η πρωταγωνίστρια ανταγωνίζεται τη φίλη του φίλου της (η οποία έχει ένα τελείως λάγνο βλέμμα) όταν στη συναυλία που έχουν πάει ως ερωτικό τρίγωνο, ζηλεύει εκείνους που φιλιούνται ανάμεσα στα υπόλοιπα ετερόφυλα αλλά και ομόφυλα ζευγάρια.

Και η παιδική αθωότητα πάει περίπατο, την πήραν οι… “καλές” δυνάμεις!
“Σεξ πριν τα 8, αλλιώς είναι πολύ αργά”

Αυτό ήταν για πολλά χρόνια το μότο της αμερικάνικης οργάνωσης NAMBLA (North American Man/Boy Love Association), μιας οργάνωσης υπεράσπισης των δικαιωμάτων παιδοφίλων και παιδεραστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την κατάργηση των νόμων που ποινικοποιούν τους ενήλικους όταν έρχονται σε σεξουαλική εμπλοκή με ανηλίκους και την απελευθέρωση των ανδρών που έχουν φυλακιστεί για σεξουαλικές επαφές με ανήλικους που δεν συνεπάγονται εξαναγκασμό.
Στην ιστοσελίδα της η NAMBLA δηλώνει ότι πρόκειται για μια πολιτική οργάνωση για πολιτικά δικαιώματα, καθώς και εκπαιδευτικός οργανισμός του οποίου στόχος είναι να τελειώσει “την ακραία καταπίεση των ανδρών και των αγοριών στις αμοιβαίες συναινετικές σχέσεις”.
Δυστυχώς η οργάνωση δεν είναι η μοναδική που μάχεται για αυτά τα “δικαιώματα”, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, από ακαδημαϊκούς και δικαστές, “επαναπροσδιορισμού” του στάτους των παιδοφίλων, ή αλλιώς, των.. “Προσώπων που Έλκονται από Μικρότερους…”. Η δε αναλγησία των Παπικων να ρίξουν φως στα σκάνδαλα του κόλπου της και να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα, μόνο τυχαία δεν είναι.

Οι κόκκινες γραμμές της Δύσης, των “ανεπτυγμένων” χωρών, που γίναν ροζ και τώρα πάνε να σβήσουν, είναι και ο κύριος λόγος όσων διαφωνούν με τα διάφορα “εκπαιδευτικά” προγράμματα και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και όχι ο ρατσισμός ή μισαλλοδοξία.
Κάποτε ήταν αδιανόητο σε κινηματογραφική ταινία να δεις πραγματικό φιλί και γυμνές σκηνές. Στην πορεία έγινε εμπορικό must καθώς και πολλές διαστροφές σε λεπτομέρειες. Στα σημερινά αμερικάνικα τηλεοπτικά σήριαλ είναι must και η ομοφυλοφιλία που πλέον δεν λείπει από πολλές σειρές και επεισόδια. Και όπως πάει το πράμα, δεν θα αργήσει η στιγμή που το τελευταίο “ταμπού” που λέγεται παιδεραστία θα ξεπεραστεί, στο όνομα της “προόδου”, της “ελευθερίας” και της “ισότητας”. Αυτό πάντα συμβαίνει σε κάθε ζωντανό οργανισμό, κι ένας τέτοιος είναι και η κοινωνία: αφήνοντας τις άμυνες να πέσουν, ο οργανισμός είναι ευάλωτος σε κάθε αρρώστια.

Αλλά για την Disney, αυτές οι άμυνες είναι οι “δυνάμεις του κακού” που η καλή σατανίστρια Star έρχεται να πολεμήσει με το μαγικό ραβδί της!

http://nea.allnewz.gr/
http://agiosioannisotheologoskavalas.blogspot.gr/
Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...